lugz-and-jera Schedule/2019-07-13

Lugz&Jera Special 2Dayz

2019071301.jpg

7.13(土) at CRED OKAYAMA 1F (岡山市北区中山下1丁目8-45)
【一部】12:00〜 / 【二部】15:00〜

7.14(日) at TSUTAYA大安寺店 (岡山市北区野殿西町329-1)
【一部】15:00〜


※いずれも観覧無料ですlugz-and-jera Schedule へ戻る


a:819 t:1 y:6